Uitnodiging ledenvergadering

Op vrijdag 5 april om 19.30 uur nodigen we alle leden uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering. Tijdens deze ledenvergadering komen verschillende onderwerpen aan bod:

  • Verslagen van de individuele aandachtsgebieden binnen het bestuur
  • FinanciĆ«le stand van zaken
  • Vrijwilligers beleid
  • Vaststelling van de contributie voor 2024
  • Bestuursverkiezing voor een aantal bestuursfuncties

Graag zien we zoveel mogelijk leden op deze avond. Van harte welkom!

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Evert Schipper - voorzitter