kracht01Climax bezit een krachtruimte, die voor iedereen toegankelijk is. Voor het trainen in deze krachtruimte gelden echter een aantal regels. Dit zijn:

Tijdens reguliere trainingen  

- Krachttraining vindt plaats tijdens de reguliere krachttraining of tijdens een reguliere training waarbij de hele groep in de krachtruimte traint.

- Het materiaal dat tijdens de training wordt gebruikt, wordt netjes opgeruimd op de daarvoor bestemde plaats. De gewichten worden van de stangen afgehaald.

- De atleet draagt schone gymschoenen met een platte zool.  

Buiten reguliere trainingen

- Atleten die ervaring hebben met krachttraining kunnen op verzoek buiten de reguliere trainingen gebruik maken van de krachtruimte.

- Deze atleten dienen in het bezit van een pasje en een trainingsschema te zijn. Ze zijn tijdens de krachttraining met minimaal twee personen aanwezig in de krachtruimte.

- De atleet meldt zich voor en na de training bij de aanwezige trainer, zodat deze weet wie er van de krachtruimte gebruikmaakt en wanneer de krachtruimte weer leeg is. De aanwezige trainer kan ook de deur openen en sluiten.

- Op de deur van de krachtruimte hangt een formulier met de namen van de atleten die over een pasje beschikken.